wtorek, 21 sierpnia 2012
Biele. Biele. Biele.
konie malowane, białe
 i skrzydła, te skrzydła zbrukane,
co razem idą
w kierunku nieba
co chwilę
szczęśliwe, że koniec
okaleczonej drogi
i że jest wiatr, co koi rany,
w drodze do jatki
w słonecznej Italii.


                                                                        Hugon Lasecki , Wiersze dawne i nowe
Hugon Lasecki  należy do najciekawszych polskich artystów-malarzy. Debiutował pod koniec lat pięćdziesiątych. Bardzo wcześnie określił kierunek swoich malarskich poszukiwań. Jego wczesne prace charakteryzowała nostalgiczna aura; przedstawiały one małe miasteczka i dzieci, jakby pozujące artyście, całość zaś sprawiała wrażenie sceny przywołanej z pamięci. Podstawowymi środkami wypowiedzi były w tych obrazach delikatny rysunek wydobywający postacie z ciemnego tła i bogata kolorystyka. W późniejszych dziełach rysunek nie bywał już tak jednoznaczny, a sceny czytelne. Dynamiczna kreska, inspirowana niejako naskalnymi inskrypcjami, tworzyła uogólniony, niejednoznaczny wizerunek sylwetek i przedmiotów.


 

 


 
Z gąszczu linii wynurzają się rozpoznawalne kształty, rozpuszczone w konturach przedmioty, zwierzęta i ludzie, wykręcone, poddane perwersyjnym torturom perspektywy. Artysta buduje własny świat, dość wątły, by trwać, dość efektowny by istnieć - napisał w albumie „Hugon Lasecki. Rysunek” dr Roman Nieszczyporowski.
moim zdaniem siła oddziaływania tych rysunków polega na wysiłku, aby choć mały fragment świata, choćby jedno doznanie uchwycić tak, by nie zamarło, by pulsowała w nim gorąca krew. Stąd pełno w nich namiętności i uczuć, czasami odnajdujemy smugę bólu, czy smutku, czasami widzimy zapatrzenie w nieskończoność a czasami prostą rejestrację codzienności.  Ale wszystkie naznaczone są radością tworzenia. Jego kompozycje epatują ruchem, momentem estetycznej kontemplacji, otwierają nam wrażliwość i pamięć kultury.

Niektóre z rysunków Hugona Laseckiego przywodzą na myśl picassowską „Guerenicę”, inne prezentują formy znane z namalowanych w latach czterdziestych obrazów Marka Rothko, a niekiedy mamy wrażenie, że są szybkim zapisem teatralnego spektaklu. To wszystko może być odczuciem, ale zdecydowanie trudno w jego przypadku mówić o jakichś wpływach, raczej szukać należy inspiracji lub artystycznych powinowactw, dodaje dr Nieszczyporowski.

 
Hugon Lasecki urodził się w 1932 roku w Grudziądzu. Studia w PWSSP w Gdańsku. Dyplom w pracowni prof. S. Borysowskiego. W gdańskiej PWSSP pracował od 1962 roku, a od 1986 prowadził dyplomującą Pracownie Malarstwa. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1994 roku. Prezentował swoje prace na 49 wystawach indywidualnych : W Gdańsku, Warszawie, w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, w Olsztynie, Białymstoku, Reszlu, Pałacu Opatów w Oliwie,  w Sofii, Kolonii, Albstadt, dwukrotnie w Kanadzie, a także w 70 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą: Lubeka, Kopenhaga, Reims, Paryż, Turku, Houston. Laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym kilkakrotnie na Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie. Trzykrotnie otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia pedagogiczno - artystyczne. Srebrny medal na III Festiwalu Sztuk Pięknych w Warszawie. Order Stańczyka - nagroda czasopisma "Litery". Nagroda na Ogólnopolskiej Wystawie w Sopocie. Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Pięciokrotnie Nagrody Rektorskie za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne. Dwukrotnie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska. Nagroda Wojewody Gdańskiego. Stypendium miasta Bremy w 1981r. Dwukrotna nominacja do nagrody Gloria Artis. Otrzymał stypendium twórcze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Prace malarskie i rysunki Laseckiego znajdują się w zbiorach muzealnych w Gdańsku, Muzeum Śląskim w Katowicach, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie a także w licznych kolekcjach w kraju i za granicą: Australia, Austria, Finlandia, Francja, Holandia, Japonia, Kanada, Korea Płd., Kolumbia, Niemcy, RPA, Szwecja, USA, Wielka Brytania. Od sierpnia 2012 prace Hugona Laseckiego dostępne będą w Bottega Concept Store.

Zdjęcia zrobione zostały w trakcie trwania wystawy rysunków i poezji Hugona Laseckiego Przywołania, a także podczas finisażu tejże w Gdańskiej Galerii Guntera Grassa 
(kwiecień 2012)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz